" class="form-control">

ADMINISTRATOR

    1. Administratorem danych osobowych jest Rafał Dądela, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro Life Rafał Dądela, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 574-133-90-88, nr REGON 152056238, ul. Ireny Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa.

    2. Dla interpretacji terminów stosuje się Definicje z Regulaminu Sklepu Internetowego 

lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio 

z opisu). 


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

    1. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

        a. certyfikat SSL, który gwarantuje komunikację szyfrowaną 256 bitowym kluczem;

        b. gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia;

        c. dostęp do danych osobowych Zamawiającego, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.


DANE OSOBOWE – ZAKRES, CZAS I CEL PRZETWARZANIA

    1. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta klienta. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient  w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z sklep.bio-prolife.pl. W trakcie rejestracji prosimy o:

        a. imię i nazwisko 

        b. adres 

        c. e-mail 

        d. numer telefonu 

    2. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

        a. imię i nazwisko 

        b. adres 

        c. e-mail 

        d. numer telefonu 

    3. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

        a. imię i nazwisko 

        b. adres 

        c. numer telefonu 

    4. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

        a. imię i nazwisko 

        b. adres 

    5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

        a. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki;

        b. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

    6. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane Sprzedającego. Sprzedający współpracuje z następującym operatorem płatności:

        a. Przelewy24. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (81-718), ul. Kanclerska 15. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

    7. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Sprzedającego, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto.

    8. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

        a. w przypadku realizacji zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych - po wygaśnięciu umowy, 

do czasu wycofania tej zgody;

        b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych;

        c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub 

do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika;

        d. w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych oraz handlowych i profilowania - przez okres do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na takie przetwarzanie.

    9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

        a. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

        b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

        c. dostępu do danych osobowych;

        d. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

        e. przenoszenia danych osobowych;

        f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

        g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    10. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

    11. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Zamawiający wyraził zgodę. W przypadku, gdy postanowi jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

    12. W każdej chwili Zamawiający ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy (zakładka Kontakt).


PLIKI COOKIES TZW. „CIASTECZKA”


    1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) to Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę Sprzedającego. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

    2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji. 

    3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownika korzysta z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Sprzedający stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sprzedającego w celu optymalizacji działań.

    4. Sprzedający wykorzystuje następujące pliki cookies:

        a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

        b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 

do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

        c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

        d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 

przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

        e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.bio-prolife.pl chce je skasować, to może to zrobić bez ryzyka. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookiem, to może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, itp. 


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


    1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklep.bio-prolife.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

    2. O takiej zmianie Sprzedający powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

    3. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się w zakładce Polityka prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności: napisz na adres e-mail: biuro@bio-prolife.pl. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.


W Prolife – zdrowa żywność działa również Jurajskie Centrum Mikroorganizmów
'); }); " class="form-control">